Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

 „ A tehetséges gyereknek remek képességei vannak, rengeteget tud, és általában valamilyen rendkívüli érzékenységgel születik. Ez konfliktusokat okoz, mivel a zsenialitással megáldott gyerek gyakran szórakozott vagy túlmozgásos, akkor is beszél, amikor nem kellene, és főként olyat mond, amit akkor és ott nagyon nem kellene. Ezért átoknehezen illeszkedik a közösségbe is.”

                                                                                                               Ranschburg Jenő

Miért van szükség a tehetség- tanácsadásra?

Felgyorsult elidegenedő világunk napról napra tucatjával termeli ki a pszichés, magatartási, beilleszkedési és tanulási problémákkal küzdő gyermekeket. Az amúgy is gazdasági, társadalmi és értékválsággal megküzdeni igyekvő szülők és nevelők pedig egyre reménytelenebbnek tartják, hogy megtalálják a hatékony megoldásokat. A tünetek hátterében a tágabb környezet zavarai mellett sok esetben állnak családi funkciózavarok, korai negatív hatások, esetleg nevelési hiányosságok. Arra azonban ritkán gondolunk, hogy a gyermek „másságának” oka valamilyen területen meglévő, akár még megbúvó tehetségesség is lehet. Ugyanakkor rengeteg talentum kallódik el, illetve teljesít alul az átlagtól való eltérésének negatív, felületes megítélése, félreértése miatt.

A pszichológus szerepe a tehetség- tanácsadásban

A tehetséges gyerekeket így gyakran problémásnak tekintik,  ami miatt aztán tényleg agresszívvé, deviánssá, vagy szorongóvá válnak. Mások – mint pl. a tehetségkutatók váratlanul felbukkanó „gyöngyszemei”, a bíztatás, megerősítés, fejlesztés hiányában „parkolnak” évekig, akár évtizedekig. A tehetséggel megáldott gyerekek ugyanis mások, „kilógnak a sorból” , ahogy Ranschburg Tanár Úr megfogalmazta, „a tehetség elviszi őket a gyerekségből, más lesz a nézőpontjuk, mint a korukbéli gyerekeknek.” Ezért elengedhetetlen a tehetség tanácsadó pszichológusok szerepe, prevenciós, szűrő, korrekciós és támogató tevékenysége.

A tehetség-tanácsadás célja:

Az általánosan elfogadott vélemény, miszerint a kiemelkedő képességek már korán, akár óvodás korban megmutatkoznak, vagy a fejlődés során előbb-utóbb, de mindenképpen felszínre törnek. Ezzel ellentétben egyre gyakoribb tapasztalat, hogy a szunnyadó tehetség, mint egy „csíra” gondozásra, előcsalogatásra vár, s akár egész életen át rejtve maradhat. Vannak, akik elindulnak a fejlődés rögös útján, de valamiért elakadnak, visszaesnek, s vannak, akik végleg feladják.

Az ilyen még nem felismert, elakadt, beilleszkedési, magatartási, tanulási, kapcsolati vagy önértékelési gondokkal küszködő tehetséges sportoló, művész, alkotó, kreatív gyermekeknek szeretnénk segíteni a továbblépésben:

 • diagnosztikai módszereinkkel,
 • az egyéni és csoportos személyiségfejlesztéssel,
 • a szüleikkel, tanáraikkal, mentoraikkal folytatott konzultációkkal,
 • a tájékoztatásokkal, tanácsadással, együttműködve a Nevelési Tanácsadó szakembereivel, a pályaválasztási tanácsadókkal, és az iskolapszichológusokkal.

Célunk tehát nem a közvetlen tehetséggondozás, sokkal inkább, a tehetség kibontakozását akadályozó, környezeti és személyiségbeli tényezők feltárása és elhárítása.

A program konkrét feladatai:

Pedagógusok támogatása az alulteljesítő tehetséges tanulók kezelésében:

 • az egyéni problémák hátterének feltérképezésével,
 •  differenciált munkamódszerek ajánlásával a tanórákhoz,
 • személyre szabott tanulási módszerekkel,
 • a tanulók személyre szabott motiválásával,
 • az egyéni társas kompetenciák erősítésével,
 • a közösség toleranciájának fokozásával,
 • a tanár-diák kapcsolat javításával,
 • iskolai nevelési konfliktusok kezelésével.

A szülőkkel történő konzultáció tehetséges gyermekük nevelésében:

 • a szülőkben megjelenő kérdések átbeszélése,
 • a tehetségességgel kapcsolatosan felmerülő általános problémák megvitatása,

(társas izoláció, önértékelési gondok, teljesítményszorongás, a teljesítéssel szembeni erős ellenállás, illetve motiválatlanság, alacsony monotóniatűrés, kihívás hiányában rendbontó viselkedés, sajátos figyelmi működés, átlagtól eltérő reakciómódok, hiperaktivítás, evészavarok és további patológiák )

 • objektív kép realizálása gyermeke képességeiről, nehézségeiről,
 • konkrét helyzetekre történő segítségnyújtás,
 • szülő-gyermek kapcsolati nehézségek felderítése, a megoldások közös megtalálása,
 • iskola- és /vagy pedagógusválasztással kapcsolatos tanácsadás.

A gyermek megsegítése a tehetségterületéhez kapcsolódó problémáiban:

 • tehetséggel összefüggő erős oldal támogatása, a gyengébb képességek megtalálása és fejlesztése,
 • önértékelésének feltérképezése,
 • a közösségben elfoglalt helyének és társas kapcsolatainak tisztázása, javítása,
 • személyiségfejlesztés:
 • önismeret, önelfogadás, önértékelési zavarok,
 • stressztűrés, impulzuskontroll, rugalmasság, problémamegoldás, megküzdés, empátia, önérvényesítés hatékony lehetőségei,
 • kapcsolatok kialakítása, ápolása, társas készségek fejlesztése,
 • kommunikáció fejlesztése,
 • a saját énjével szembeni elvárások és a kockázatvállalásának megerősítése (nyilvános szereplés, versenyeken való helytállás, sikerorientáció )
 • tanulási nehézségek okainak kiderítése és kezelése, tanulás-módszertani tanácsadás,
 • magatartási problémák rendezése,
 • egyéni pályaorientáció,
 • életvezetési problémák  (párkapcsolati gondok, drogproblémák )

A program célcsoportja:

A tehetséggondozó programokban kiválasztott, illetve a szülők és tanárok által tehetségesnek ítélt, ugyanakkor iskolai és otthoni magatartási és teljesítménybeli problémákkal küzdő gyermekek.

A tanácsadásba bekerülés menete:

1. Tehetségszűrés alapján a tehetséggondozási programba bekerült gyermekek gondjait jelezhetik (Jelzőrendszer):

 • a tehetséges gyerekekkel foglalkozó pedagógusok, mentorok, osztályfőnökök, edzők, mesterek, szakkörvezetők, felkészítők,
 • a tehetséges gyermek szülei,
 • óvoda és iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus,
 • gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
 • maguk az érintett gyermekek, fiatalok.

Jelentkezés a tehetség-tanácsadó pszichológusnál történik, aki 4 alkalmas tanácsadás keretein belül felméri a problémát, javaslatokat tesz annak megoldására, ill. szükség esetén további szakirányú ellátásba irányítja a tehetséges gyermeket, akit folyamatosan nyomon követ.

Tehetség-tanácsadó pszichológus feladatköre:

Pedagógiában, pszichológiában és a tehetség témában jártas diplomás pszichológus, aki diagnosztizálja, felméri a magatartási, tanulási, motivációs, családi problémákat. Személyiség- és képességfelmérést végez. Konzultáció keretein belül konkrét tanácsokat ad a pedagógusnak, szülőnek, gyermeknek. Ha a probléma a konzultáció keretein belül nem oldható meg, akkor a tanácsadó pszichológus a továbbiakban a megfelelő szakirányú ellátást javasolja.

A tehetség-tanácsadó pszichológus által alkalmazott módszerek:

 • félig strukturált és kibővített első interjú,
 • személyiségvizsgáló eljárások (életkornak megfelelően pl. világjáték teszt, JTCI, Rorschach teszt, Szondi teszt, CAT, TAT, PFT, szorongásvizsgálat)
 •  képességvizsgáló eljárások (életkornak megfelelőn pl. WISC IV., Woodcock-Johnson teszt, Tanulási orientáció, Tanulási stílus, figyelemvizsgálat (Porkolábné –féle, Pierron, Révész-Nagy, d2) motivációvizsgálat, kreativitásvizsgálat: Torrance körök, Szokatlan tárgy használat, Közös tényezők, Rajzkiegészítés
 •  szabadidő-vizsgálat (érdeklődés, olvasmányok), szülői vélemény – szülői kérdőívek, tanári értékelő skálák, önértékelő kérdőívek
 •  a pedagógusok számára ajánlott módszertani tanácsadás (tehetséges tanulók differenciált oktatása, motiváció megerősítése, társas kompetenciák fejlesztése, a csoportba való beilleszkedés elősegítése)

A tehetséges tanuló nyomon követése:

 •  A tehetség-tanácsadó pszichológus nem engedi el a gyermek kezét a 4 alkalmas konzultációt követően sem, hanem feladatai közé tartozik, hogy 1-2 havonta kontrollbeszélgetésre visszahívja a  szülőt és a gyermeket, ahol szükség esetén kontroll vizsgálatokat végez (összehasonlító tesztek alapján ).
 •  Kapcsolatban marad a tehetséget gondozó pedagógussal, és a gyermekkel foglalkozó egyéb szakemberekkel.

 szervezetidiagramm

Prevenció:

A tehetség szűrésben kiválogatott gyermekek szüleinek és pedagógusainak tartott pszichoedukációs fórum, ahol lehetőség nyílik a tehetséggel kapcsolatos általános és gyakorlati kérdések, problémák megbeszélésére: a család támogató szerepe a tehetség kibontakozásában, a család és az iskola együttműködése, a megoldásfókuszú program ismertetése.

Szakember: tehetség-tanácsadó pszichológus

Megoldásfókuszú program:

I.      Jelzőrendszer: a tehetséges gyermekkel kapcsolatos problémákat jelezheti a szülő, a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok és egyéb szakemberek a tehetség-tanácsadó pszichológus felé.

II.                  Tehetség- tanácsadás – 4 alkalmas konzultáció és vizsgálat:

1.  alkalom: Félig strukturált, kibővített interjú a szülővel, melyben a felmerülő problémákat
          körvonalazzuk,

2.  alkalom: pszichodiagnosztikai vizsgálatok: személyiségvizsgáló eljárások korosztálynak
          megfelelően,

3.  alkalom: képességvizsgálatok életkornak megfelelően,

4.  alkalom: visszajelzés a szülőnek, gyermeknek, esetleges továbbirányítás a probléma  
         jellege mentén.

A tehetség- tanácsadás során felmerülő egyéb pszichológiai jellegű problémák esetén a pszichológus eldönti, hogy egyéni vagy csoportos formában történjen a további segítségnyújtás.

Szakember: Tehetség-tanácsadó pszichológus

III.                Speciális gondozás:

1.       Egyéni :

                                       - pályaválasztási tanácsadás: abban az esetben, ha a pályaorientáció, mint probléma 
                                                          jelentkezik.

                                                                               Szakember: pályaválasztási tanácsadó


           
          -nevelési tanácsadás: abban az esetben, ha személyiségbeli elakadás, nevelésbeli

tanácsadás vagy családi dinamikai problémák jelentkeznek.

Szakember: klinikai vagy tanácsadó szakpszichológus

 

 

2.       Csoportos:

 

                                        -iskolapszichológiai ellátás: abban az esetben, ha az iskolai közösségben jelentkezik a
                                                            probléma.

                                                                       Szakember: iskolapszichológus

                      Szervezett csoportfoglalkozás: abban az esetben, ha a tehetséges gyermek társas     
                      kompetenciájában és kommunikációjában jelentkeznek lemaradások, nehézségek,  
                      továbbá fókuszált fejlesztése előre meghatározott tematika alapján.

                                                          Szakember: tehetség-tanácsadó pszichológus

IV.                 Nyomon követés és utógondozás: ld. fent

                                                   Szakember: tehetség-tanácsadó pszichológus


Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény