Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook
 

TEHETSÉGGONDOZÁS

 
 
A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ tehetséges tanulói tanórai és tanórán kívüli csoportos és egyéni tevékenységben vesznek részt az intézmény által szervezett tehetséggondozó programokon.
 
A tehetséggondozó programok megvalósításában területenként szakmai team működik együtt, melynek irányítását a tehetségkoordinátor végzi. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a tehetséges gyermekek fejlesztését, a mentori fejlesztőprogramok megvalósítását.
 
A kiemelkedő képességű tehetségek fejlesztő programjában a tehetségfejlesztő tanárok mellett mentorok segítik a tehetséggondozást. Érzelmi támogatást, menedzselést nyújtanak a gyermeknek, szülőknek egyaránt.
A tehetséggondozás során a gyógypedagógus végzettséggel is rendelkező tehetségfejlesztő tanárok az erős oldal fejlesztését egységben kezelik a gyenge oldal megerősítésével.
 
A tehetséggondozás mellett kiemelt figyelmet fordít az intézmény a tehetségek felkutatására.
Az 5. osztályban az iskolapszichológusok szűrésekkel, adaptált tesztekkel és további pszichológiai módszerekkel kiszűrik a különböző területen tehetséges gyermekeket.
Az eredmények alapján a következő tanévtől a tanulók bekapcsolódnak a tehetséggondozásba.
 
A tehetséggondozás szakmai megvalósításának továbbfejlesztésére a pedagógusok az intézmény által akkreditált, 30 órás továbbképző programokon sajátíthatják el a tehetséggondozáshoz szükséges pedagógiai kompetenciákat.

 

Tehetséggondozás, képességfejlesztés az intézményi pedagógiai programban

Intézményünk gyógypedagógiai tevékenységében az ismeretek nyújtása, a különböző képességek fejlesztése, a jártasságok és készségek kialakításával kölcsönhatásban, együtt történik a sérült funkcionális rendszerek korrigálása, átszervezése, az elvesztettek újra-kialakítása.

A tehetséges gyermekek individualizált fejlesztésében a tananyagközpontú pedagógiai módszereket felváltja a differenciális szemléletre épített, speciális irányú komplex képességfejlesztés. A fejlesztés alapja a többletképességekre utaló jelek felismerése, a képességekre következtetés, tehetségfelmérés, tehetséggondozás, képességkibontakoztatás, egyéni nyomon követés.

A gyermek érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltésével, a nyitottság, bátorság megerősítésével, a kitartásra neveléssel,egyénre szabott programtervvel és kommunikációval növelhető a gyermek aktivitása, eredményessége.
A tehetségsegítő mentorok együttműködnek a különleges, átlagból kiemelkedő fiatalokkal, folyamatosan támogatják a tanulók képességeinek kibontakozását, reális önértékelésük kialakulását, összetett, tudatos pedagógiai felkészítést biztosítanak.
 
A tehetséggondozó programba való bekapcsolódás valamennyi gyermek számára hozzáférhető, függetlenül sajátos nevelési igényétől, hátrányos helyzetétől, szociokulturális hátterétől. A kiválasztódás célja a kiemelkedő képességek gondozása, az erősségek és a gyenge oldal fejlesztése. Szempontja a gyermek átlag feletti képessége, feladat iránti elkötelezettsége, motivációs szintje.

A sérült funkciók korrigálásánál egyfajta kompenzatorikus átszerveződés figyelhető meg, amelyben a szervezet egésze részt vesz.
Célja a sérült személyiség fejlesztése, szocializációja, egyensúlyba hozása.
Ez a kompenzáció tanulóink részéről erőteljesen megtalálható, hiszen a központi idegrendszer irányításával a szervezet megpróbálja a sérült terület helyreállítását, új funkciók kialakítását.
Ezért – bár enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket nevelünk-oktatunk – mégis megfigyelhető náluk 1-1 részképesség, terület átlagosnál fejlettebb jelenléte, ahol a szervezet mobilizálódott energiaforrásai utat találtak.
Ezáltal az iskola kiemelt feladata ezen részterületek kibontakoztatását segítő foglalkoztatási formák, tehetséggondozó csoportok működtetése.
 

Feladataink:

 • Tehetségkutatás, tehetségazonosítás, tehetség-felismerés
 • Tehetséggondozás, a tehetség kibontakozását gátló tényezők kompenzálása
 • Kimagasló képességeknek megfelelő egyéni fejlesztő programok, erős és gyenge oldal fejlesztése
 • Differenciálás
 • Motiválás, mentorálás, érzelmi támogatás
 • Tanácsadás gyerekeknek, szülőknek
 • Tehetséges gyermekek, fiatalok bekapcsolása a tehetségpontokba
 • Új képzési szolgáltatások, innovatív, nyitott szakemberek
 • Módszertani sokszínűség
 • Tehetséggondozó műhelyek, programok
 • Tehetségpályázatok 
 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény