Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

Esély és lehetőség

A gyógypedagógiai intézmények több évtizedes múltjában, így a  kaposvári Bárczi EGYMI-ben is, pedagógusaink mindent megtesznek a tehetségígéretek hatékony fejlesztése érdekében, mert tudják, hogy a gyermek tehetsége esély a hátránykompenzációra! Tantestületünk vallja, hogy „Minden gyermek tehetséges valamiben”, tehetséggondozásunk alapja az egységes szemlélet.

A demokratikus, képességfejlesztés szemléletű koncepcióval az a célunk, hogy minden gyermek kibontakoztathassa azon képességeit, melyekben a legtehetségesebb. Az elitista, vagy kiválóság alapú megközelítés túlmutat a demokratikus elveken, elsősorban a kimagasló tehetségek felkutatása, fejlesztése során nyilvánul meg. Az elmúlt években iskoláinkban is megjelent az új tanulói generáció, akik túlléptek a tehetséggondozás hagyományos keretein. Annak érdekében, hogy ennek a kihívásnak meg tudjunk felelni, tartalmi és szervezeti átalakulásra volt szükség. Tehetséggondozó tevékenységünk megújításában mérföldkőnek számított a tehetségponttá válás. 2011-ben váltunk regisztrált tehetségponttá, majd 2012-ben Akkreditált Kiváló Tehetségponttá.

Miért volt fontos a tehetségsegítő szervezetek tagjai közé bekerülnünk, tehetségponttá válnunk, felkészíteni kollégáinkat a megváltozott tehetséggondozói pedagógusszerepre? 

Intézményünk elkötelezett arra, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a minőségi szolgáltatásokhoz. A tehetséggondozás az esélybiztosítás kiemelt területe, melynek középpontjában a tehetség azonosítása, a tehetséggondozás, a tehetségek segítése (tehetség-tanácsadás), az együttműködés különféle formái és a hálózati tanulás áll. Az új generáció kihívásai, az evvel járó magatartásproblémák, megváltozott személyiségjegyek több figyelmet, rugalmasságot kívántak a mindennapok nevelő-oktató munkájában. A tehetségtanárok és mentorok felkészülése, pszichológusok közreműködése, tehetséggondozó műhelyekbe szerveződés, tehetségprogramok kidolgozása tette felkészültté intézményünket a tehetségpont regisztrációra, majd akkreditációra. Ezt a folyamatot pályázatokkal segítettük:  TÁMOP 3.4.3.- Iskolai tehetséggondozás - A siker kulcsa Te vagy, TÁMOP 3.4.4. B - „Csoda-pók-háló”.


Hogyan valósulhat meg a tehetséggondozás?

Az iskola pedagógusai a tehetségfejlesztést individualizált környezetben, a gyermek, a tanuló aktuális fejlődése szempontjából legoptimálisabb színtéren és tanulásszervezési mód segítségével - egyéni fejlesztési tervek, komplex, differenciált tehetségfejlesztő programok, sokszínű tevékenységek, tehetséggondozó műhelyek, projektek - valósítják meg. A tehetséggondozó tevékenységet partnerközpontúság jellemzi, melynek egyik pillére a hatékony team-munka. A tehetségígéret köré tehetségháló szerveződik. A tehetségkoordinátor irányítja, szervezi és ellenőrzi a tehetséges gyermekek fejlesztését, a mentori fejlesztőprogramok megvalósítását.
A kiemelkedő képességű tehetségek fejlesztő programjában a tehetségfejlesztő tanárok mellett mentorok is segítik a tehetséggondozást, érzelmi támogatást, menedzselést nyújtanak a gyermeknek, szülőnek. A hatékony együttműködés változatos formákban - esetmegbeszéléseken, szülői tanácsadásokon, tehetségnapokon, kiállításokon, felkészítéseken való közös részvétellel - valósul meg.  A tehetségek fejlesztése komplex, tervezett tevékenységek folyamata. Az iskolának, a pedagógusnak kulcsfontosságú a szerepe és a felelőssége a tehetségek azonosításában, gondozásában.

Intézményünk komplexitásából és szerteágazó feladatellátásából adódóan széleskörű szakember-ellátottsággal rendelkezik. Kollégáink a tehetségügy iránt elhivatott, több évtizedes tapasztalattal rendelkező, országosan is elismert szakemberek. 2013 és 2016 között öten „Bonis Bona - a nemzet tehetségeiért díjat” kaptak kiemelkedő munkájukért. A tehetségponttá válás, a tehetséggondozás hálózatba szervezése támogatja az intézményi és intézményközi szakmai együttműködésünket, a hálózati tanulást, a minőségi tudástranszfer megvalósulását, a szervezetfejlődést, az adaptív nevelés megvalósulását.

Klenovitsné Zóka Tünde


Kamasz Káosz

Jubileumi, tizedik alkalommal került megrendezésre az Együtt a fogyatékkal élőkért konferencia, melynek központi témájában – már másodszor – a Kamasz káosz, a Tomboló kamaszkor állt.

A Gyulafehérvári Caritas, a Romániani Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete által szervezett háromnapos csíkszeredai konferenciát hatalmas érdeklődés övezte, közel 250-en vettek részt a rendezvényen. Az előadásokon olyan kérdésekről esett szó, melyek a kamaszkor kérdéseit érintik, mint a gátlásosság, viselkedészavarok, szexualitás, terápiák, tehetséggondozás a serdülőkorban. Az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában elhangzott előadások és megvalósult műhelymunkák, szekcióülések olyan előadókra épültek, akiknek munkássága elismert ezeken a területeken: Antal Dászkel Ildikó, Benczéné Csorba Margit, Butyka Enikő, Csikvárné Takács Anikó, György Ida,  Kádár Enikő, Klenovitsné Zóka Tünde, Kuti Eszter Enikő,  Maniu Emese Ágnes,  Molnár Sándor, Schmidtné Balázs Eszter, Sipos Zsóka, Táskai Erzsébet, Wittmann Zsuzsanna, Zolnai Erika.

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény