Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó
7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2. Tel.: 82/512-766, fax: 82/316-218
 
 
 
NYERTES PÁLYÁZATOK
2003 – 2008.
 
 
2003.
 
Cím
Összeg
Támogató
Cél
 
Kollégiumi szakkörök működése
50.000 Ft
Nemzeti Kollégiumi KözalapítványKollégiumi szakkörök működése
Erdei Iskola
887.500 Ft
Oktatási Minisztérium Alapkezelő IgazgatóságaErdei Iskola
Egészségfejlesztési – drogmeg-előzési tevékenység támogatása
369.000 Ft
Oktatási Minisztérium Alapkezelő IgazgatóságaEgészségfejlesztési – drogmeg-előzési tevékenység támogatása
Komplex személyiségfejlesztő program
500.000 Ft
Közoktatási Modernizációs KözalapítványKomplex személyiségfejlesztő program
Közlekedésbiztonsági verseny
100.000 Ft
Somogy M. Közoktatási KözalapítványBiztonságos közlekedésre nevelés
Számítástechnikai oktatás fejlesztése
220.000 Ft
Somogy M. Közoktatási KözalapítványSzámítástechnikai oktatás fejlesztése
Riasztórendszer bővítése
150.000 Ft
Somogy M. Közoktatási KözalapítványRiasztórendszer bővítése
Utazó gyógypedagógia
1.200.000 Ft
Somogy M. Közoktatási KözalapítványUtazó gyógypedagógia
Továbbképzés pedagógusoknak
140.462 Ft
Fogyatékos Gyermekekért KözalapítványTovábbképzés
Úszóverseny
80.000 Ft
Somogy M. Önkormány-zati Hivat Humánsz. Főo.Úszóverseny lebonyolítása
Szakiskolák tárgyi eszköz-fejlesztése
1.466.750 Ft
Oktatási Minisztérium Alapkezelő IgazgatóságaSzakiskolák tárgyi eszköz-fejlesztése
Rehabilitációs úszásoktatás
100.000 Ft
Oktatási MinisztériumRehabilitációs úszásoktatáshoz eszközök
Erőemelés sportág
220.000 Ft
Wesselényi Közalapítványerőemelés sportág támogatása
Úszásoktatás
180.000 Ft
FONESZúszásoktatás támogatása
Mindennapos testmozgás program
690.000 Ft
  
Mikulás Kupa
50.000 Ft
 
  
Add a kezed komplex személyi-ségfejlesztő program
99.266 Eu
≈ 25.000.000 Ft
PHARE - OMKomplex személyi-ségfejlesztő program
 
Összesen
 
31.405.000 Ft
 
  
 
 
 
2004.
 
 
Cím
Összeg
Támogató
Cél
 
Sajátos nevelést igénylő gyermekek felzárkóztatása, terápiájuk segítése lakóhelyi iskolákban, óvodákban, logopédiai, gyógypedagógiai hálózattal
 
3.200.000 Ft
S.M. Közoktatási KözalapítványUtazó gyógypedagógia, logopédiai hálózat működtetése
Tanórán kívüli tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök támogatása
 
1.500.000 Ft
S.M. Közoktatási KözalapítványSzakkörök alapanyagainak, eszközeinek biztosítása.
Megyei és kistérségi tehetséggondozó tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények szervezésének támogatáas
 
250.000 Ft
S.M. Közoktatási Közalapítvány
Koncz Dezső Tanulmányi Verseny lebonyolítása,
kerékpáros közlekedési verseny lebonyolítása.
Erdei iskola
1.020.000 Ft
Oktatási MinisztériumErdei iskola támogatása
E-katedra Integrációt végző pedagógusok informatikai képzése
 
11.600.000 Ft
Oktatási Minisztérium EUInformatikai eszközök beszerzése. Pedagógusok informatikai képzése.
Szülősegítő szolgáltatások
 
349.000 Ft
Fogyatékos Gyermekekért KözalapítványSzülői klub, szülői tanácsadás.
Szegregált intézmények módszerbeli megújulása
 
1.588.000 Ft
Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány40 órás kompetencianövelő képzés. Érzékenyítő osztályfőnöki órák a többségi iskolákban. Módszertani folyóirat, filmkészítés a Módszertani Központról.
 
Összesen:
 
19.507.000 Ft
 
  
 
 
 
 
2005.
 
Cím
Összeg
Támogató
Cél
 
 
„Érintő” c. módszertani lap
 
20.000 Ft
 
KMJV Oktatási Alap
„Érintő” c. módszertani lap megjelentetése
 
SMI gyermekek felzárkóztatása, terápiájuk segítése lakóhelyi iskolákban…
 
3.700.000 Ft
 
S.M. Közoktatási Közalapítvány
Utazó gyógypedagógiai, logopédiai hálózat működtetése
 
Tanórán kívüli tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök támogatása
 
1.665.840 Ft
 
S. M. Közoktatási Közalapítvány
Szakkörök alapanyagainak, eszközeinek biztosítása, szakkörök vezetése.
 
Megyei és kistérségi tehetséggondozó tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények szervezésének támogatása
 
850.000 Ft
 
S. M. Közoktatási Közalapítvány
2 napos szakmai konferencia szervezése és lebonyolítása.
Kerékpáros közlekedési verseny lebonyolítása.
 
 
Kistérségi gyógytestnevelés ellátása
 
7.000.000 Ft
 
Oktatási Minisztérium
Személygépkocsi beszerzése.
Fejlesztő eszközök beszerzése.
 
 
Szabadidős versenysport támogatása
 
100.000 Ft
Fogyatékkal Élők Somogy M. Sportszövetsége
 
Mikulás-napi országos úszóverseny
 
„Mozdulj Magyarország!”
 
200.000 Ft
 
Nemzeti Sporthivatal
Országos úszóverseny szervezése.
 
 
Szakiskolai képzés támogatása
 
2.200.000 Ft
Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész
Eszközbeszerzés gyakorlati képzéshez
 
 
Szakiskolai képzés támogatása
 
1.093.000 Ft
Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész
Szakiskolai képzés szemléltetőeszközei
 
 
Tematikus táborozás
 
320.000 Ft
Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram
Integrációs-terápiás tábor támogatása
 
 
Összesen:
 
17.998.840 Ft
 
  
 
 
2006.
 
 
 
Cím
Összeg
Támogató
Cél
 
Tanórán kívüli tehetséggondozó és képességfejlesztő foglalkozások, szakkörök támogatása
 
 
900.000 Ft
 
S. M. Közoktatási Közalapítvány
Szakkörök alapanyagainak, eszközeinek biztosítása, szakkörök vezetése.
 
Megyei és kistérségi tehetséggondozó tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények szervezésének támogatása
 
 
750.000 Ft
 
S. M. Közoktatási Közalapítvány
2 napos szakmai konferencia szervezése és lebonyolítása.
Kerékpáros közlekedési verseny lebonyolítása.
 
Délutáni sportfoglalkozás, versenyeztetés támogatása
 
 
250.000 Ft
 
 
 
Nemzeti Sporthivatal
Sportfoglalkozások támogatása
 
Kulcs a kompetenciához. Kompetencia alapú oktatás elterjesztése
 
77.109.532 Ft
 
HEFOP
Pedagógusok továbbképzése.
Szülők, civil szervezetek, helyi döntéshozók felkészítése.
Informatikai kabinetterem kialakítása.
 
Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2006 évi decentralizált keretének felhasználására a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére
 
 
1.329.000 Ft
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
 
Informatikai eszközök beszerzése
 
Összesen:
 
80.338.532 Ft
 
  
 
 
 
2007.
 
 
Cím
Összeg
Támogató
Cél
 
SNI gyermekek felzárkóztatása, terápiájuk segítése lakóhelyi iskolákban…
 
 
1.750.000 Ft
Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány
Utazó gyógypedagógiai, logopédiai hálózat működtetése
 
Szülői konferencia
2.000.000 Ft
Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány
 
Szülői konferencia lebonyolítása
Szülősegítő szolgáltatások
180.000 Ft
Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány
 
Szülősegítő szolgáltatások
Terápiás úszás
400.000 Ft
Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány
 
Terápiás úszás
Terápiás lovaglás
400.000 Ft
Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány
 
 
Működési célú pályázat
294.000 Ft
NCA
 
Kollégium működése
Nemzetközi civil kapcsolatok – működési célú pályázat
500.000 Ft
NCA
Jótékonysági nap Gyergyószentmiklóson
 
Működési célú pályázat
250.000 Ft
NCA
 
Működési célú pályázat
Szabadidős sporttevékenység
190.000 Ft
Kaposvár Megyei Jogú Város Sportalap
 
Szabadidős sporttevékenység
Tanórán kívüli sport
150.000 Ft
Wesselényi Közalapítvány
Tanórán kívüli sport támogatása
 
Taneszköz és felszerelés jegyzékben foglalt eszközök beszerzése
 
250.000 Ft
Somogy Megyei Közoktatási KözalapítványEszközbeszerzés
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
 
11.367.000 Ft
Oktatási MinisztériumEszközök beszerzése
Utazó szakemberhálózat kialakítása
2.000.000 Ft
Oktatási MinisztériumUtazó szakemberhálózat kialakítása
Pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása
180.000 Ft
Oktatási Minisztérium
Pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása
 
Egyenlő Esélyek Európai Éve
1.000.000 Ft
Szociális és Munkaerőpiaci Minisztériumesélyegyenlőség
 
Összesen:
 
20.911.000 Ft
 
  
 
 
 
2008.
 
 
Cím
Összeg
Támogató
Cél
 
Honlap szakiskolák részére
280.000 Ft
Oktatásért Közalapítvány
 
Honlap szakiskolák részére
 
Összesen
 
280.000 Ft
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Mindösszesen

 

 
2003-2008.
 
 
170.440.372,- Ft
===============
 

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény