Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális Eszközkölcsönző

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Digitális Témahét
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Kapcsolat
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

1. Tanfolyamok pedagógusoknak, szülőknek

A képzések megteremtik a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez, digitális kultúra elterjesztéséhez és az inkluzív nevelés térhódításához szükséges pedagógiai környezetet.
A képzések során a pedagógusok olyan módszertani ismeretekhez jutnak, amely alkalmazkodik a tanulók egyéni különbségeihez, újfajta tanulásirányítási, tanulásszervezési technikákat ismertet meg. A képzések egyénre szabott fejlesztést biztosító pedagógiai gyakorlatokat, eltéréseket figyelembevevő módszereket mutatnak be óvodától a középiskoláig.

Feladata:

 • akkreditált pedagógus-továbbképzések szervezése és lebonyolítása
 • a nem akkreditált tanfolyamok szervezése és lebonyolítása
 • a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés feladatainak koordinálása
 • továbbképzési programok elkészítése
 • a pedagógus-továbbképzés területére kiírt pályázatok figyelése, pályázatok készítésében való részvétel
 • képzési igények előzetes felmérése
 • képzések akkreditálása
 • az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos általános dokumentumok nyilvántartása


2. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése

Célcsoport

 • befogadó intézmények pedagógusai
 • szegregált gyógypedagógiai intézmények pedagógusai
 • EGYMI pedagógusai
 
A Módszertani Központ pedagógusképzések biztosításával közvetítsen jó gyakorlatokat a befogadó intézmények számára. Elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek egységével növelje a pedagógusok szakmai kompetenciáját, erősítse a pedagógusok szemléletváltását. Szüntesse meg az iskolák és a pedagógusok elszigeteltségét, biztosítson naprakész információt. Járuljon hozzá az egész életen át tartó tanulási folyamat megvalósításához. Ennek érdekében szakmai szolgáltató csomagot állított össze:

Szakmai szolgáltató csomag tartalma

 • Nyílt szakmai napok
A műhelymunka során elméleti képzések, gyakorlati bemutató órák, konzultációs lehetőség biztosítja az SNI tanulók fejlesztéséhez szükséges módszerek átadását.
 
 • Konferenciák

Előadások, tréningek keretében autentikus vélemények hangzanak el a különböző szakterületek elismert előadóitól.

 • Kihelyezett nevelőtestületi értekezletek

Optimális közelségbe hozza és a tantestület valamennyi tagja számára elérhetővé teszi az integráció és a kompetencia alapú oktatás bevezetésének elméleti és gyakorlati ismereteit.

 • Szakmai munkaközösségek

A városi és kistérségi munkaközösségek éves terv alapján biztosítanak szakmai segítséget az elkülönítetten, elszigetelten dolgozó szakemberek számára.

3. Szülősegítő szolgáltatások

A módszertani központ tanácsadásokban nyújtott szerepvállalását tovább növeli, hogy kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleire, családjára.
 
Szülői klubot működtet, ahol a hasonlósorsú szülők, családtagok szakemberek segítségével beszélhetik meg problémáikat.
 
A szülői tanácsadó szolgálat telefonon és személyesen áll a szülők rendelkezésére. Telefonos egyeztetés után a problémának megfelelő szakember áll az érintettek rendelkezésére. A szakmai team az esetfelvételt követő esetmegbeszélés után javaslatot tesz a családnak a megsegítés módjára. Az együttműködés alapja a kölcsönös bizalom.

 
Eszközkölcsönzés szülők számára
A szülők az intézményből fejlesztő eszközöket és szakirodalmat kölcsönözhetnek gyermekeik otthoni nevelését, fejlesztését segítve.

4. Módszertani kiadványok

A Módszertani Központ szakemberei szakmai tudásuk átadása céljából több területen készítenek szakmai anyagokat.

 • Érintő című módszertani lap
 • Integrációs kézikönyv
 • Filmek    - kompetencia alapú oktatás
 • együttnevelés
 • Elektronikus tananyagkészítés
 • Fejlesztő lapok
 • Fejlesztési tervek

5. Szaktanácsadás

Célcsoport

 • pedagógusok
 • szülők
 • fenntartó képviselői
 
Szaktanácsadással, szakmai együttműködéssel járuljon hozzá a befogadó intézmények pedagógiai és szakmai fejlődéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának növekedéséhez.

A szaktanácsadó feladata

 • Tanítási órák keretében megfigyeli a gyermeket, helyzetelemzést, problémafeltárást végez.
 • Segít megmutatni az SNI tanulók fejlesztésének irányát, értelmezi a szakértői véleményeket.
 • Gyakorlati ismereteket ad át a tanítási órák tervezéséhez, tanulási technikákhoz.
 • Kapcsolatot tart fenn az integrációs koordinátorokkal, segíti az ellátás szervezését.
 • Szakmai ismereteket, információkat közvetít.
 • Vezeti az SNI tanulók köré szerveződött szakmai teamet.
 • Pedagógiai eljárásokat, információkat, taneszközöket mutat be.

A szaktanácsadás megvalósításának szakmai menete

 • A befogadó intézmény levélben igényli a szolgáltatást a módszertani intézmény igazgatójától.
 • A módszertani központ területileg illetékes vezetője (városi, kistérségi) felkeresi a partnerintézményt. a helyszínen tájékozódik az igényekről, bemutatja a feladat elvégzésére kompetens szakembert, szakembereket.
 • A befogadó intézmény és a módszertani központ között megállapodás születik a feladat ellátására, amelyben meghatározzák az ellátás óraszámát, feltételrendszerét, a finanszírozás módját.
 • A finanszírozás módja:
  • ha a módszertani központ fenntartója azonos a befogadó intézményével a fenntartó státuszt, illetve óraszámot rendel a tevékenység végzéséhez
  • különböző fenntartó esetén a befogadó intézmény a sajátos nevelési igényű tanulóra járó emelt normatívából biztosítja az órakeretet, illetve megállapodás alapján a módszertani központ pályázati keretből fedezi.
 • A tevékenység minőségéről, az elégedettség mértékéről a módszertani központ visszajelzést kér a befogadó intézménytől.
 • Az igény-elégedettségmérésnek megfelelően a szolgáltatás  felülvizsgálatra kerül.
 

Szakértők,tanácsadók, trénerek  >>

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény