Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

 

Utazó szakember- hálózat

 

„ A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.”

 (2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 47.&)

 

Az ellátás helyszíne

 • Az integrációban részt vevő többségi óvodák, általános iskolák, középiskolák
 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Az ellátás célcsoportja

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól a tankötelezettség végéig, kiknek ellátási jogosultságát a szakértői és rehabilitációs bizottságok határozzák meg.

Az ellátottak köre

 • testi fogyatékos gyermek
 • beszédfogyatékos gyermek
 • látássérült gyermek (vak, gyengén látó, alig látó))
 • hallássérült gyermek (siket, nagyothalló)
 • értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott)
 • autizmussal élő gyermek
 • halmozottan fogyatékos gyermek
 • a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás)
 • mutista gyermek
 • kórós aktivitás zavaros gyermek
 •  kóros hiperkinetikus gyermek
 • a befogadó intézménybe visszahelyezett SNI tanuló

 

Az utazótanári szolgálat személyi feltételei

 A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia szakos (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája)
 • tiflopedagógia szakos
 • szurdopedagógia szakos
 • szomatopedagógia szakos
 • logopédia szakos
 • autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakos
 • pszichopedagógia szakos

 

Tárgyi feltételek

 • személyautó
 • fejlesztőszoba, melyet a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, melyek egy részét a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, „utazó csomagok” melyeket a módszertani központ eszköztárából állítanak össze

 

Az ellátás időkerete

 

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47.& és a 6.sz.melléklet, valamint a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 138.& alapján.

 

Az ellátás tervezése

Egyéni fejlesztési terv alapján a jogosultságot meghatározó Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére és a folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálásra építetten.

 

Az utazó gyógypedagógus feladata

A gyermekkel való foglalkozás

 • a gyermek megfigyelése
 • speciális fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen foglalkozásokon
 • a gyermek képességeinek megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása
 • a gyermek terhelhetőségének figyelembevétele
 • a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása
 • az ép vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése
 • speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása
 • az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése
 • a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése
 • többségi általános iskolába visszahelyezett, ill. többségi szakképző intézményekben továbbtanuló gyermekek utógondozása

 

 A szülőkkel való kapcsolattartás

 • a gyermek megfigyelése a szülő kérésére
 • javaslat további vizsgálatokra
 • tanácsadás
 • segítségnyújtás a szakvélemény,diagnózis értelmezésében
 • tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről
 • rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan
 • javaslattétel az együttműködési módokra
 • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan
 • segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában
 • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
 • szülői értekezleteken, fogadóórákon való részvétel
 • a szülők felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására

 

 

Többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás

 • a gyermek megfigyelése az intézmény kérésére
 • javaslat további vizsgálatokra
 • a pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerek fogadására
 • segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében
 • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában
 • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
 • részvétel vesz a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében
 • módszertani segítségnyújtás
 • sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása
 • tanulási nehézségek kialakulását, tanulási zavarokat, magatartászavarokat megelőző pedagógiai eljárások megismertetése
 • szakmai előadások megtartása a többségi intézmények által kiválasztott témában
 • eszközbemutatók, könyvajánlások

 

 

 

 

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény