Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY

A készségfejlesztő speciális szakiskola célja

A készségfejlesztő speciális szakiskola célja, hogy az értelmileg akadályozott tanulók tanulmányaik befejeztével viszonylag önálló életet éljenek, legyenek képesek irányítással egyszerű munkafolyamatok elvégzésére, rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel alkalmazkodni tudnak a családi és munkahelyi közösségekbe.

A célok érdekében a készségfejlesztő speciális szakiskola feladata

  • a tanulók kommunikációs szintjének fejlesztése
  • ismeretek nyújtása a természeti – társadalmi környezetről
  • önismeret kialakítása, elmélyítése
  • a tanulók felkészítése az eszközök, szerszámok rendeltetésszerű használatával és egyszerű munkafolyamatok elvégzésére
  • alapvető ismeretek nyújtása a munkával és a társadalmi együttéléssel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről
 

A készségfejlesztő speciális szakiskola négy évfolyamos:

A 9. és 10. évfolyamon általános és pályaorientációs ismeretek, jártasságok, készségek elsajátíttatása.

A 11. és 12. évfolyamon központi program alapján egyszerű munkafolyamatok elsajátíttatása az életkezdéshez és a társadalmi integrációhoz.

Tanulói összetétel


A készségfejlesztő speciális szakiskolában értelmileg akadályozott, 8. illetve 10.osztályt végzett tanulók oktatása, képzése folyik.
A képzésbe belépő tanulók nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében. A tanulási helyzetet nehezítő tényező: a motiváltság hiánya, a kognitív képességek gyengesége, a személyiség fejlődés alacsonyabb szintje, szociális éretlenség. Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is.

 

Személyi feltételek

Az iskolában folyó közismereti elméleti oktatást gyógypedagógusok oktatják. A szakmai elméleti tantárgyak oktatásában külső óraadók is részt vesznek, valamennyien rendelkeznek a törvény által előirt szakképesítéssel.

A szakmai gyakorlati oktatást gazdálkodó szervezetek segítségével oldjuk meg együttműködési megállapodás, valamint tanulószerződések keretében. Ennek alapján a gyakorlati képzést partnercégeknél, illetve saját tanműhelyekben folyik.

Elvárásaink a képzésben résztvevő szakemberekkel szemben:

  • módszerbeli felkészültségük a speciális elemeket is tartalmazza
  • személyiségük derűs, bizalmat sugárzó legyen
  • rendelkezzenek nagyfokú türelemmel, empátiás készséggel,
  • konfliktusmegoldó képességgel
                

Tárgyi feltételek

A gyakorlati képzés területén a feladatok teljesítéséhez szükséges gépekkel, szerszámokkal, berendezésekkel, a balesetmentes munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközökkel, védőfelszerelésekkel a gyakorlóhelyek és a belső tanműhelyek rendelkeznek.

A technikai, technológiai fejlődéssel pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk lépést tartani.

Az elméleti oktatás területén a minimális szükségletnek megfelel az eszközellátottság, azonban a szemléletesebb, könnyebb elsajátítást elősegítő taneszközök körét folyamatosan bővítjük részben pályázatok, részben saját erő felhasználása útján.

A tankönyvellátottság a speciális szakiskolák számára elégtelen, de folyamatosan javuló.

A munkába állást, életkezdést elősegítő választható szakmák:

  - Parkápoló

  - Takarító, takarítói kisegítő munkák

  - Konyhai munkák, konyhai segítő munkák

  - Csomagolás

  - Kézi cirokseprű-kötő

 

Jelenleg a következő képzések folynak:

  • konyhai munkák, konyhai segítő munkák
 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény