Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY

A Módszertani Központ célja

A városi és kistérségi óvodákban, iskolákban nevelt-oktatott gyermekekre, tanulókra vonatkozóan:

 • A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságából eredő hátrányának megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása.

 • Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás.

 • Az integrált nevelés-oktatásban részt vállaló intézmények pedagógusainak szakmai segítésével együttműködés.

 • Tanuló segítő szolgáltatás

 • Szülősegítő szolgáltatások működtetése.

Célunk elérése érdekében együttműködés az inkluzív intézményekkel, az érintett gyermek, tanuló szüleivel, a társadalmi rehabilitációban részt vevő szervezetekkel, országos szinten tájékoztatás a kaposvári integrációról szakmai fórumokon, helyi intézményekben.

Feladatok a cél megvalósításához

 • az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai segítségnyújtás utazó szakember biztosításával.

 • a Módszertani Központ működési területéhez tartozó intézményekkel történő együttműködés formáinak kialakítása – rögzítése, illesztése az aktuális órarendben,

 • a sérült gyermek, tanuló megfigyelése, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelmezése a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján,

 • a gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, taneszközök beszerzése, felhasználásuk, beemelésük ütemezése a gyógypedagógus irányításával,

 • a diagnosztizáló, formatív, summatív mérések lehetőségének, gyakoriságának tervezése team munkában a módszertani központ saját intézményén belül.

 • utógondozás

 • a tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározása, rögzítése együttesen kialakított vélemény szerint – a szülő bevonásával, tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás a családi neveléshez, a módszertani központtal együttműködve,

 • igény és lehetőség szerint a terápiás célú fejlesztő foglalkozások feltételeinek biztosítása az intézményen kívül is – a módszertani központ szakembere szervezésében,

 • az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcsere, szakmai felkészítés, folyamatos továbbképzés szervezése,

 • gyógytestnevelés ellátása azoknál a gyermekeknél, tanulóknál, akiket iskolaorvos, vagy szakorvos szűrővizsgálata és szakvéleménye alapján javasoltak,

 • fejlesztő felkészítéssel a tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt szervezeti keretek között teljesíteni nem tudó gyermekek felkészítése szülő bevonásával, szülők részére tanácsadás nyújtása,

 • logopédiai szolgáltatással a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása,

 • konduktív pedagógiai szakszolgálattal a központi idegrendszeri sérülések konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása.


A Módszertani Központ tartalmi felépítése

Utazó szakemberhálózat

Terápiás szolgáltatás

Pedagógiai szakszolgálat

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

Megfigyelés GyógytornaGyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés és gondozás
Szaktanácsadás
Tanácsadás, konzultáció,
segítségnyújtás szülőknek és pedagógusoknak
Rehabilitációs úszásFejlesztő felkészítésPedagógiai tájékoztatás
Sajátosnevelési igényű, gyermekek,
tanulók egyéni komplex 
gyógypedagógiai fejlesztése
GyógylovaglásLogopédiai szolgáltatásPedagógusok képzésének, továbbképzének,
önképzésének segítése, szervezése
Utógondozás igényeknek megfelelően
Kutyás terápiaKonduktív pedagógiaIgazgatási, pedagógiai szolgáltatás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judo terápiaGyógytestnevelésTanuló tájékoztató tanácsadó szolgálat
Masszázs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alapozó terápia
Zene terápia
Autogén tréning
Játék - és bábterápia
Gyermek- pszichodráma
Szociális érzékenységet fejlesztő tréning
DSGM
Ayres-terápia

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény