Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális Eszközkölcsönző

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Digitális Témahét
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Kapcsolat
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
COVID-19
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY

A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében

Engedély szám: 100 004/92/2011

A sajátos nevelési igényű gyermekek tehetséggondozásának feltételrendszerét úgy kell kialakítani, hogy minden gyermeknek esélye legyen képességei kibontakoztatására. Az átlagot meghaladó speciális képességek, a kreativitás adják meg a jellegzetességét a tehetségnek, ezeknek az erősségeknek a felismerése és fejlesztése az SNI gyermekek esetén különösen fontos. A fejlesztő munkának fontos eleme, hogy a korai életkorban felismerésre kerüljön a kivételesség, a különlegesség. A tehetséggondozás ciklikus folyamatát a pedagógus úgy tervezze meg, hogy az alkalmazott módszerek kielégítsék a gyermekek, tanulók eltérő igényeit, eltérő haladási ütemét. A pedagógusok ugyanakkor nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek az individualizált tehetségfejlesztés megvalósításához, a képességek mellett a személyiségtényezők formálásához, az erős oldal kibontásához, a gyenge oldal fejlesztéséhez. A változások szükségessé teszik a pedagógusok módszertani kultúrájának átalakítását, kiszélesítését, több lehetőség kínálását a tehetséges gyerekek tehetség-összetevőinek tartalmi gazdagítására, együttműködve a családdal.
A pedagógiai kompetenciák, a szemléletváltás elősegítése érdekében, a képzésben résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak a gyermekek, tanulók erősségeinek felismeréséről, a tehetséggondozás differenciális megközelítéséről, a hozzá kapcsolódó fejlesztési lehetőségekről, módszerekről, technikákról, a tehetséggondozáshoz kapcsolódó pedagógus szerepekről.
A képzés célja, hogy a tehetséggondozás módszertani kultúrájának fejlesztésével készítsen fel a tehetséges gyermekek differenciált fejlesztésére, a pedagógiai szerepfelfogásra, mindezek gyakorlati megvalósítására.

A célok megvalósítása érdekében az alábbi tematikai egységek kerülnek feldolgozásra:
 • A tehetség értelmezése
 • A tehetség fejlesztésének lehetőségei az sni tanulók ellátásában
 • A problémás tehetségek kezelése
 • A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben

A 30 órás tanfolyam rész- és altémák elméleti egységeit előadások, gyakorlati bemutatók, konzultációk, elemzések egészítik ki. A kötelező és ajánlott szakirodalom kínálata segíti a résztvevőket abban, hogy további ismereteket, használható eljárásokat kapjanak a pedagógiai folyamat tervezéséhez, megvalósításához. A megismert eljárások, taneszközök, a változatos eszköztár segítségül szolgál a széleskörű differenciáló munkához, az egyéni fejlesztéshez.
A tanfolyam befejezéséről a résztvevők „Tanúsítvány”-t kapnak, ha legalább az összes óraszám 90 %-án jelen voltak, a gyakorlatokon részt vettek, és a tréningen az elkészített írásbeli feladatból portfoliót készítettek.

A továbbképzés utolsó napján leadandó portfolió tartalmazza a képzés során elkészült produktumokat:
 • Egy tanulóra vonatkozó státuszfelvételt, az ehhez kapcsolódó egyéni foglalkozási tervet és a differenciált módszereket alkalmazó foglalkozási tervet.

A tehetség felismerése és gondozása óvodától középiskoláig

Engedély szám: 100 004/163/2011
 
A tehetséggondozás feltételrendszerét a nevelő-oktató munkában úgy kell kialakítani, hogy minden gyermeknek esélye legyen képességei kibontakoztatására. Ennek érdekében kiemelt fontosságú, hogy a pedagógusok rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel változatos módszerekkel, technikákkal, eljárásokkal megvalósítható a tehetséggondozás. Az eredményesség szempontjából fontos, hogy a korai életkorban felismerésre kerüljön a kivételesség, a különlegesség, a tehetséggondozás ciklikus folyamata minél hamarabb megkezdődjön.
A pedagógusok ugyanakkor nem rendelkeznek azokkal az elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek az individualizált tehetségfejlesztés megvalósításához. A fejlesztés középpontjába kerülő tehetséggondozás szükségessé teszi a pedagógusok módszertani kultúrájának átalakítását, kiszélesítését, szemléletváltását, új pedagógusszerepek elsajátítását.
A pedagógiai kompetenciák, a szemléletváltás elősegítése érdekében, a képzésben résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak a tehetséges gyermek felismeréséről, a tehetséggondozás differenciális technikáiról, a hozzá kapcsolódó fejlesztési lehetőségekről, módszerekről.
 
A célok megvalósítása érdekében az alábbi tematikai egységek kerülnek feldolgozásra:
 • A tehetség értelmezése, azonosítása
 • A tehetség fejlesztésének lehetőségei, módszerei: a tanítási-tanulási folyamat differenciális megközelítése, az egyéni fejlesztő tevékenység, projektpedagógia, portfolió
 • Motiváció, kreativitás, alulteljesítő tehetség
 • A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben, mentorszerep, tehetségpontok
 • Komplex tehetséggondozó program kidolgozása
A 30 órás tanfolyam rész- és altémák elméleti egységeit előadások, gyakorlati bemutatók, konzultációk, elemzések egészítik ki. A kötelező és ajánlott szakirodalom kínálata segíti a résztvevőket abban, hogy további ismereteket, használható eljárásokat kapjanak a tehetséggondozó folyamat tervezéséhez, megvalósításához.
A tanfolyam befejezéséről a résztvevők „Tanúsítvány”-t kapnak, ha legalább az összes óraszám 90 %-án jelen voltak, a gyakorlatokon részt vettek, és a tréningen az elkészített írásbeli feladatból portfolió készült.

A továbbképzés utolsó napján leadandó portfolió tartalmazza :
 • a tehetséggondozás tervezett ciklikus lépéseit
 • az egy tanulóra vonatkozó státuszfelvételt
 • a szabadon választott módszerre épített fejlesztési tervet

Az értékelés szempontjai:
 • az állapot-meghatározás pontossága
 • az életkornak és státusznak megfelelő célmeghatározás és megvalósíthatóság
 

Tanórán kívüli tehetséggondozás lehetőségei, módszerei

 
Engedély szám: 100 004/222/2011
 
A tehetséggondozás feltételrendszerét a nevelő-oktató munkában úgy kell kialakítani, hogy minden gyermeknek tanórán kívül is esélye legyen képességei kibontakoztatására.
Ennek érdekében kiemelt fontosságú, hogy a pedagógusok rendelkezzenek olyan kompetenciákkal, melyek változatos módszerekkel, technikákkal, eljárásokkal valósítják meg a tanórán kívüli tehetséggondozást. 
Az eredményesség szempontjából fontos, hogy a tanórán kívül megmutatkozó tehetség is felismerésre kerüljön és gondozása minél hamarabb megkezdődjön.
A pedagógusok ugyanakkor nem rendelkeznek azokkal az elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a tanórán kívüli egyéni és csoportos tehetségfejlesztés megvalósításához.
A pedagógiai kompetenciák, a szemléletváltás elősegítése érdekében, a képzésben résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak a tehetséges gyermek felismeréséről, a tehetséggondozás differenciális technikáiról, a hozzá kapcsolódó fejlesztési lehetőségekről, módszerekről, az új pedagógus-szerepekről.
 
A célok megvalósítása érdekében az alábbi tematikai egységek kerülnek feldolgozásra:
 • A tehetség értelmezése, azonosítása
 • A tehetség fejlesztésének lehetőségei, módszerei a tanórán kívüli tevékenységben: a tehetséggondozás módszertana, differenciálás, gazdagítás, dúsítás, gyorsítás, az egyéni fejlesztő tevékenység, projektpedagógia, portfolió, multikulturális hatások a tehetséggondozásban
 • Motiváció, a tehetséggondozás és a stressz összefüggései
 • A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben, mentorszerep, tehetségek menedzselése, tehetséggondozás támogatási formái
 • Tehetséggondozó program készítésének sajátos követelményei
   
A 30 órás tanfolyam rész- és altémák elméleti egységeit előadások, gyakorlati bemutatók, konzultációk, elemzések egészítik ki. A kötelező és ajánlott szakirodalom kínálata segíti a résztvevőket abban, hogy további ismereteket, használható eljárásokat kapjanak a tehetséggondozó folyamat tervezéséhez, megvalósításához.
A tanfolyam befejezéséről a résztvevők „Tanúsítvány”-t kapnak, ha legalább az összes óraszám     90 %-án jelen voltak, a gyakorlatokon részt vettek, és a tréningen az elkészített írásbeli feladatból portfolió készült.

A továbbképzés utolsó napján leadandó portfolió tartalmazza :
 • a tehetséggondozás tervezett ciklikus lépéseit
 • az egy tanulóra vonatkozó státuszfelvételt
 • szabadon választott módszerre épített, tanórán kívüli tevékenységhez kapcsolódó fejlesztési tervet
 

A képzések elérhetők:

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény