Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális Eszközkölcsönző

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Digitális Témahét
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Kapcsolat
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
COVID-19
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY
 A jó gyakorlat megtekinthető a címre kattintva az Educatio szolgáltatói kosár felületén.
 

Célja:

A tehetség azonosítását követően a tehetséggondozási koncepció kidolgozása,
tehetség kibontakoztatása a differenciált nevelés-oktatás eszközével, tanórán kívül, egyéni és csoportos fejlesztéssel, a képességek kibontakoztatását segítő programokkal, foglalkozásokkal.

  • Tehetségsegítés, értékközvetítés a hátrányos helyzet enyhítésére, esély a  kiemelkedésre, hozzájárulás a társadalmi integrációhoz.

  • Tehetséges gyerekek felkészítése hazai és nemzetközi versenyekre.

  • Nyitott kollégiumi tehetségprogramokkal a társadalmi szemlélet formálása.

Mindenki tehetséges valamiben” A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei az SNI tanulók fejlesztésében

Célja:

Mindenki tehetséges valamiben - a sajátos nevelési igényű gyermek is. A jó gyakorlat célja a tehetségterület azonosítása, a gyermek erős és gyenge oldalának felismerése, az ehhez szükséges gyermek- és tanuló-megfigyelési eljárások alkalmazása, a tehetségazonosítást követően differenciált fejlesztéssel, tudatosan megtervezett, egyéni, vagy csoportos fejlesztéssel képességeik kibontakoztatása, a művészetek, a sport területén.
A sérülés-specifikumoknak megfelelően a fejlesztő szakember figyelmet fordít a speciális képesség és személyiségfejlesztés egyensúlyára.

Tehetséggondozó programok, módszerek, eljárások, technikák alkalmazásával, folyamatos mentori segítségnyújtással, a kreativitás, motiváció fejlesztése, a fentiek továbbadása, a tehetséggondozás szolgálatába állítása.

Úszásoktatás szerepe a tehetséggondozásban

Célja:

A sajátos nevelési igényű tanulók mozgásfejlesztése, tehetséggondozása úszásoktatással:

  • az úszáshoz kapcsolódó komplex mozgásfejlesztés során a tanulók erősségeinek feltárása
  • a képességek tudatosan megtervezett egyéni, vagy csoportos fejlesztésével, komplex tehetséggondozó programok alkalmazásával, speciális pedagógiai, módszertani technikákkal a személyiség kibontakoztatása, sikerélmény biztosítása
  • az érdeklődő, kiemelkedően tehetséges gyerekek egyéni mentorálásával olyan
    személyiségjegyek kialakítása, amellyel biztosított bekapcsolásuk a versenysportba.

A jó gyakorlatok elérhetők:

http://kosar.educatio.hu/

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény