Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY

Utazó szakember- hálózat

 

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.”(1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 30.§) A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

Az ellátás helyszíne
 • Az integrációban részt vevő városi és kistérségi többségi óvodák, általános iskolák, középiskolák
 • Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó
 
Az ellátás célcsoportja

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól a tankötelezettség végéig, kiknek ellátási jogosultságát a szakértői és rehabilitációs bizottságok határozzák meg.

Az ellátottak köre
 • testi fogyatékos gyermek
 • beszédfogyatékos gyermek
 • látássérült gyermek (vak, gyengénlátó, aliglátó))
 • hallássérült gyermek (siket, nagyothalló)
 • értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott
 • autizmussal élő gyermek
 • halmozottan fogyatékos gyermek
 • a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás)
 • diszlexia veszélyeztetett gyermek
 • mutista gyermek
 • kórós aktivitás zavaros gyermek
 •  kóros hiperkinetikus gyermek
 • a befogadó intézménybe visszahelyezett SNI tanuló
 
Az utazótanári szolgálat személyi feltételei

 A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia szakos (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája)
 • tiflopedagógia szakos
 • szurdopedagógia szakos
 • szomatopedagógia szakos
 • pszichopedagógia szakos
 
Tárgyi feltételek
 • kisbusz
 • személyautó
 • fejlesztőszoba, melyet a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, melyek egy részét a többségi intézmények biztosítanak
 • fejlesztő eszközök, „utazó csomagok” melyeket a módszertani központ eszköztárából állítanak össze (A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében mellékelve)
 
Az ellátás formája
 • egyéni foglalkozás
 • mikrocsoportos foglalkozás (2-3 fő)
 
Az ellátás időkerete

Heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően 2-10 óra. Az utazó gyógypedagógus órarendjének összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekek

 • életkorát
 • napirendjét
 • órarendjét
 • sérüléséből adódóan a terhelhetőségét
 • a komplex fejlesztésben résztvevő más szakemberek időbeosztását
 • a többségi intézmények helyi adottságait.
 

Minden tanév elején a gyermekkel foglalkozó szakemberek team megbeszélés keretében tájékoztatják a többségi intézmény vezetőjét a fejlesztésekről és egyeztetik órarendjüket.

Az ellátás tervezése

Egyéni fejlesztési terv alapján a jogosultságot meghatározó Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére és a folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálásra építetten is.

Az utazó gyógypedagógus feladata

 A szülőkkel való kapcsolattartás
 • a gyermek megfigyelése a szülő kérésére
 • javaslat további vizsgálatokra
 • tanácsadás
 • segítségnyújtás a szakvélemény,diagnózis értelmezésében
 • tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről
 • rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatosan
 • javaslattétel az együttműködési módokra
 • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • megbeszélés az otthon végzendő gyakorlatokkal kapcsolatosan
 • segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában
 • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
 • szülői értekezleteken, fogadóórákon való részvétel
 • a szülők felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására
 
A gyermekkel való foglalkozás
 • a gyermek megfigyelése
 • speciális fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen foglalkozásokon
 • a gyermek képességeinek megfelelő módszerek, terápiák, technikák alkalmazása
 • a gyermek terhelhetőségének figyelembevétele
 • a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása
 • az ép vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése
 • speciális segédeszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása
 • az egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése
 • a gyermek/tanuló haladásának figyelemmel kísérése
 • többségi általános iskolába visszahelyezett, ill. többségi szakképző intézményekben továbbtanuló gyermekek utógondozása
 
Többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás
 • a gyermek megfigyelése az intézmény kérésére
 • javaslat további vizsgálatokra
 • a pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyerek fogadására
 • segítségnyújtás a szakvélemény, diagnózis értelmezésében
 • javaslattétel a gyermek/ tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására
 • segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges speciális eszközök kiválasztásában
 • tájékoztatás a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről
 • részvétel vesz a gyermek/tanuló részeredményeinek értékelésében
 • módszertani segítségnyújtás
 • sikertelenségek, kudarcok és eredmények okainak feltárása
 • tanulási nehézségek kialakulását, tanulási zavarokat, magatartászavarokat megelőző pedagógiai eljárások megismertetése
 • szakmai előadások megtartása a többségi intézmények által kiválasztott témában
 • eszközbemutatók, könyvajánlások
 
Adminisztrációs feladatok
 • egyéni fejlesztési terv készítése
 • óvodai fejlesztés esetén munkanapló vezetése
 • iskolai ellátás esetén munkanapló és a törvény által előírt Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, egyéni fejlődési lap betétlapjainak vezetése
 • pedagógiai vélemény készítése a rehabilitációs bizottság vizsgálataihoz
 • félévi beszámoló és statisztika készítése
 • év végi beszámoló és statisztika készítése
 • minden év végén az általa ellátott gyermekek fejlesztéséről, fejlődéséről részletes tájékoztatás írása, melyet az integráló intézmények vezetői is megkapnak

Szakmai felkészültség, kapcsolattartás
 • folyamatos önképzés
 • városi és kistérségi gyógypedagógusok munkaközösségének összejövetelein való részvétel
 • tanfolyamokon való részvétel
 • szakmai konferenciákon való részvétel
 • partnerlista összeállítása, ismerete
 • folyamatos kapcsolattartás, rendszeres team megbeszélések a gyermekkel foglalkozó más szakemberekkel (logopédus, pszichológus, terapeuta…)
 • kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgáltatásokkal (nevelési tanácsadó, szakértői bizottságok)
 • kapcsolattartás egészségügyi intézményekkel

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény