Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális Eszközkölcsönző

Információ kérése:

Bemutatkozás
Az intézmény felépítése, dokumentumok
Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola
Digitális Témahét
Szakiskola és készségfejlesztő iskola
Módszertár
Kollégium
Kompetencia alapú oktatás
Tehetséggondozás
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kitüntetések, díjak
"Jó gyakorlatok"
Bázisintézmény
Referenciaintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Ökoiskola
Integráció, inklúzió
Pályázatok
Hallgatói képzés
Kapcsolat
Tehetségtanács
Szakmai előadások, publikációk
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Információk szülőknek
"Add a kezed" Alapítvány
Külföldi kapcsolatok
Érintő
Médiatár
Üzenőfal
Linktár
Letöltések
NAGYBAJOMI TAGINTÉZMÉNY

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ

Az iskolai sikertelenség a gyermek és a szülő számára komoly teher. Az iskolai kudarcokhoz vezető okok feltárása, a fejlődési különbségek kiegyenlítése fontos feladata az oktatásnak. Nem minden gyermek veszi sikeresen az akadályokat, személyiségük, értelmük nem fejlődik egyformán. Nem mindegy, hogy kedvetlen, szorongó, agresszív, közösségbe beilleszkedni nem tudó, vagy egészséges önértékelésű, akadályokat sikeresen leküzdő, boldog gyermek lesz-e belőle.

A nevelési tanácsadók, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok alig győzik fogadni a kétségbeesett és tanácstalan szülőket, akik segítséget kérnek. A gyermekeik sorsának alakulása nagymértékben függ attól, hogy hozzájutnak-e a számukra megfelelő intézményes ellátáshoz. A törvények és rendeletek szabályozzák az ehhez szükséges lehetőségeket. A jogszabályok különleges jogokat biztosítanak a rászoruló gyermekeknek, tanulóknak, lehetővé teszik a sajátos szolgáltatások, a szakszolgálatok igénybevételét.
A ma átalakulóban lévő önkormányzati, helyi közigazgatási rendszerben fontos társadalmi, pedagógiai funkciót töltenek be az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények szakszolgálataikkal, s a hozzá kapcsolódó szakmai szolgáltatásaikkal.
 
Kaposváron és a kaposvári kistérségben az országos elsők között indult meg a szemléletváltás, melynek során a gyermekek érdekeit szem előtt tartó szakszolgálati tevékenység előtérbe kerülése lehetővé tette az esélyegyenlőség, az integráció felerősödését, a társadalmi beilleszkedés, az elfogadás-befogadás jelenlétét. Az intézmény nem hagyományos, szegregált gyógypedagógiai intézmény, hanem a bekövetkezett módszertani és szervezeti megújulást követően, az integráció gyakorlati modelljét bemutató Módszertani központ.
 
Az intézmény feladata és alaptevékenysége:
 
Sajátos nevelési igényű (enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos, súlyosan – halmozottan fogyatékos, autista, beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai ellátása.
 

Az utazó szakemberhálózat keretében városi, járási szinten a többi gyermekkel együtt nevelt, integrált, speciális ellátást igénylő gyermekek fejlesztése utazó gyógypedagógusokkal,sérülés-specifikus fejlesztő szakemberekkel,terapeutákkal,pszichológusokkal.

A nevelési-oktatási folyamat eredményességét szolgáló kutató-fejlesztő csoport működtetése. Felsőfokú, főiskolai és egyetemi szintű képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzése. Feltételek megteremtése azon tanulóknak, akiknek gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük, kollégiumi elhelyezésük.

 
A speciális intézmény mint forrásközpont, fejlesztő, tanácsadó, szakmódszertani központ működik. Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógusokkal, az integrációban résztvevő szakemberekkel, speciális szakemberekkel, társadalmi intézményekkel.
 

 

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény