Köszöntjük a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ honlapján!

"Segítünk, hogy segíthess!"

???Enyhe értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott gyermekek; középsúlyos értelmi fogyatékos - értelmileg akadályozott gyermekek; autista gyermekek; súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek; hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel, zavarral, súlyos pszichés magatartási zavarokkal küzdő gyermekek???!
Főoldal Fejlesztő Iskola Óvoda Általános Iskola Autista csoport Szakiskola Kollégium Hallgatói képzés Rendezvények Mentoráló Intézmény Módszertani központ Alapítvány Aktuális

Információ kérése:

Bemutatkozás
Hírek
Az intézmény felépítése
Óvoda
Fejlesztő nevelés-oktatást végző iskola
Általános iskola
Szakiskola
Készségfejlesztő iskola
Kollégium
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Utazó gyógypedagógusi hálózat
Nagybajomi Tagintézmény
Digitális oktatás
Tehetséggondozás
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Kiválóra akkreditált tehetségpont
Tehetségtanács
Bázisintézmény
Mentoráló Modell Intézmény
Referenciaintézmény
Ökoiskola
Iskolakert
"Jó gyakorlatok"
Kompetencia alapú oktatás
Hallgatói képzés
Pályázatok
Rendezvények, konferenciák
Digitális napló
e-Ügyintézés
Kitüntetések, díjak
Eszközkölcsönző
Kapcsolat
Külföldi kapcsolatok
Információk szülőknek
COVID-19
"Add a kezed" Alapítvány
Médiatár
Üzenet - Facebook

               

 

 

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére.
Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Bárczi Gusztáv Módszertani Központot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.
 
 
"A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra."

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

 Bázisintézményi  "jó" gyakorlatok
 

 „Segítünk, hogy segíthess!”- integráció, inklúzió támogatása, segítése

 Pedagógusoknak nyújt szakmai, módszertani támogatást a befogadó nevelési-oktatási környezet (ki)alakításához és az adaptív oktatás megvalósításához. Főbb elemei: differenciált tanulásszervezés, egyéni fejlesztés, IKT, robotika alkalmazása, sérülésspecifikus eszközhasználat és tanulási környezet.

Mindenki tehetséges valamiben”- A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében

A gyógypedagógiai intézményben kialakított tehetséggondozói jó gyakorlat továbbadásának célja a tudásmegosztás, horizontális tanulás biztosítása a hátránykompenzáció, a felzárkóztatás, az esélyteremtés és a társadalmi integráció lehetőségének biztosítása érdekében. Főbb elemei: a tehetségazonosítás specifikus vonásai, tehetséggondozó programok, módszerek, eljárások, technikák.

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek, tanulók megismerése - autizmus specifikus módszerek, eszközök bemutatása

A jó gyakorlat célja korszerű autizmus specifikus ismeretek átadása autizmus spektrum zavarral élő tanulókat nevelő-oktató intézmények számára.  Főbb elemei: az autizmus sokszínűsége, autizmus specifikus módszerek, eljárások, technikák bemutatása

A "NET-generáció" anyanyelvi készségének fejlesztése

Innovatív, újszerű szemléletmódot tükröző, gyermekverseket és az ehhez kapcsolódó feladatokat tartalmazó gyűjtemény, melynek kiemelt célja az anyanyelvi kompetenciák és a komplex személyiség fejlesztése. A feladatok felhasználhatóak a gyermekek személyiségfejlesztésében, a beszédfejlesztő tevékenységben (szenzoros, motoros differenciálás, automatizálás) és az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésében

kapcsolattartó:

Perákné Páhi Gabriella

Elérhetősége:
e-mail: barcziiskola(kukac)barcziiskola.hu
telefon:
+3630/7841508

 

Bázisintézményi bemutatkozás

Keresés az oldalon:

Elérhetőségünk

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u. 2,

Tel: 82/ 512-766, Tel. és Fax.: 82/ 316-218

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu

Honlap: www.barcziiskola.hu
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény